Kompetysje omloop 6

Freed te jun tweintich oer 7en, binne Jouke en ik op it fjild en kin we moai efkes sjen hoe Sjirk Gjalt, Gjalt Sjirk oan it trainen is foar it NK. It is Healwei achten en der komt Johannes de Jong it fjild op wêrmei de competysje keatsers op twa komme. De meagerste opkomst oant no ta.

Lees meer

It NK Skoaljonges yn Minnertsgea

It is sneon 20 juny 2015, ik sit thús en stean wat yn dubio, it is moai (fyts)waar, wol of net nei it keatsen en werhinne? D’r binne hjoed 3 NK’s (bûnspartijen), dy fan de froulju (St. Anne), skoalfamkes (Makkum) en skoaljonges (Minnertsgea). Mantgum docht mei yn Minnertsgea en St. Anne. Sa no en dan gean ik efkes nei de KNKB webside en sjoch dat Mantgum by de skoaljonges de earste twa omlopen oerlibbe hat.

Lees meer

NK famkes te Hank-Dussen

Dit jier it NK Famkes yn Dussen, organisearre troch de jubilearjende keatsferiening HDKC (Hank Dussen Kaats Club). Ik gong d’r fanút dat Hank Dussen it plak wie wer keatst wurde soe. Mar Hank is in plak en Dussen leit 5 km fierderop en telt +/- 2500 ynwenners. In NK yn Noard Brabân. Pas no wurdt my dúdlik werom at it gjin bûnspartij mear is, de KNKB giet it lân ien nei in bûten ôfdieling. HDKC telt 19 leden. Dussen, wert yn 1930 Anton Verhoeven berne waard, in legendaryske alve stêdentocht rider.

Lees meer

Historische dei Mantgum!!

In bekint filosoof/historicus út Mantgum hie it heartiids oer dagen dy’t yn de historische boeken kamen. Dat wienen hiele âlde boeken! Mar juster koe der wer in haadstik taheakke wurde yn de âlde boeken.

Lees meer

Kompetysje omloop 5

Mantgum 3 en Mantgum 2 steane yn e finale te peloten yn Weidum en beide teams witte de finale te winnen wêrtroch se promovearre. Lokwinske mannen! Nei't de froulju juster jun al kampioen wiene yn hun klasse koene jimme ik net efter bliuwe fansels.

Lees meer

Barbecuepartij foar senioaren

Wat in ferskil mei foarich jier. Doe gong de BBQ-partij fanwegen it minne waar net troch, no sinne by de rûs, dat eltsenien gong mei nocht oan’t keatsen.

Lees meer

Federaasje ôfdielingskompetysje

Moai waar, in soad fjilden en in protte bern. De ôfdielingswedstryd fan de federaasje koe los gean. Ûnder lieding fan wedstrydlieder Geart en skiedsrjochters Jelle, Albert en Lyssa gong om fiif oere it keatsen los.

Lees meer

Kaatsen en barbecue

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 7 juni een kaatspartij. Niet alleen voor leden, maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met na afloop een barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

Lees meer

Kompetysje omloop 3

Moai waar, it gers meant, in moaie opkomst en Jelmer van der Valk ferliest. Sa soenen je dizze omloop yn in pear wurden samenvatte kinne, mar er is mear bart.

Lees meer

Buertsjekeatsen 2015

Freed 15 maaie 2015 waard foar de twadde kear yn de skiednis fan Jacob Klaver it buertsjekeatsen halden. Keatserij mei grutte bal, sadat iederien meidwaan kin. It is namelik it idee dat je je buorlju freegje mei jo te keatsen. Ek at disse net keatse kinne.

Lees meer

Kompetysje omloop 2

3 Perken fol! Ik wie moai op tiid op it fjild om de karre ree te meitsje mei linen, proppen, krammen en blokjes doe Jelmer van der Valk frege as der mij helpe koe. Tegearre hawwe we trije perken klear lein omdat wij tochten dat er wol aardich animo wêze soe.

Lees meer

KNKB Jongens A klasse 3 maaie 2015

Hjoed stûn de earste wedstriid fan de KNKB troch inoar lotsjen wer op it programma. Der waard keatst yn in A- en in B-klasse. Ûnder redelijke waarsomstannichheden begûn de A klasse om 11.00. Der waard oer it algemien spannend keatst, mar der wie ien partoer dat der boppe út stuts.

Lees meer

KNKB Jongens B klasse 3 maaie 2015

Hjoed stûn de earste wedstriid fan de KNKB troch inoar lotsjen wer op it programma. Der waard keatst yn in A- en in B-klasse. Om 10 oere giene de jongens fan de B klasse los. Der wie ien ofsizzer, dus keatsten we mei in list fan 22 partoer. It waar wie knap, dus it beloofde in moaie keatsdei te wurden.

Lees meer

Kompetysje omloop 1

Het is de eerste vrijdag in mei, dus start van het competitie kaatsen. Na eerder deze week op Facebook een aankondiging te hebben gedaan dat de competitie op het punt staat te beginnen verwacht ik toch wel een paar kaatsers.

Lees meer

Keatstrainen 2015

Under lieding fan Nynke Wiedijk en Jitske Venema binne op moandei 20 april de bern mei de keatstraining útein set.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Gala

Troch in geweldige Poiesz aksje koe KF Jacob Klaver op freed 10 april in cheque fan € 1.234,- ophelje. Dizze cheque waard útrikt op it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo yn Ljouwert. Dizze jûn wienen d’r optredens van O’g3ne, Tim Douwsma en Monique Smit en Jan Smit. Jente Sjoerd en Hedzer Seffinga, Willem en Tjitte Reitsma en Rikst Mulder wienen hjir as jeugdleden hinne en ha in moaie jûn hân ûnder begelieding fan Maria Molenbuur en Gerbrig Wiersma. Wy wolle eltsenien betanke foar it stypjen fan Jacob Klaver mei dizze sponsor aksje.