Ruurdsje en Zwaan zorgen voor nieuw record € 1.295,- !!

Jaar in jaar uit zorgen Ruurdsje en Zwaan Swierstra (in het midden op de foto) voor de verkoop van loten voor de traditionele verloting van onze vereniging. Dit jaar hebben ze opnieuw een recordbedrag binnengehaald. Zaterdag tijdens de Lytse PC vindt de verloting van de prachtige prijzen plaats. Als blijk van grote dank ontvingen Ruurdsje en Zwaan uit naam van het bestuur van de ponghâlder elk een mooie bolchrysant.

Ferwert wint yn Mantgum de gouden klaverkes op 1e Jong Famme Partij

Ferwert heeft vandaag op 10 juli 2004 de 1e Jong Famme Partij gewonnen in Mantgum. 1e Ferwert: Hilda Tjepkema, Anna Lynn Wijbenga en Ingrid de Haan 2e Berltsum: Marijke Westra, Tryntsje de Jager en Leonie Zeinstra 3e Minnertsgea: Jannine Klaver en Maaike Joostema 3e Dronryp: Ilse Arendz, Imke van der Leest en Annelien Hanje.

Lees meer

It libben fan in keatsferiening; Piter Boersma

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum heeft KF Jacob Klaver een speciaal boek door Pieter Boersma laten schrijven. Dit boek is nog te bestellen bij het bestuur voor een bedrag van € 13,50 exclusief verzendkosten. Een interessant boek voor elke kaatsliefhebber. Een mengeling van feiten en fictie maken dit boek tot een prettig leesbare roman. Boersma kreeg voor zijn werk ’’It libben sels’’ de Gysbert Japicxpriis 1998 uitgereikt.