It libben fan in keatsferiening; Piter Boersma

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum heeft KF Jacob Klaver een speciaal boek door Pieter Boersma laten schrijven. Dit boek is nog te bestellen bij het bestuur voor een bedrag van € 13,50 exclusief verzendkosten. Een interessant boek voor elke kaatsliefhebber. Een mengeling van feiten en fictie maken dit boek tot een prettig leesbare roman. Boersma kreeg voor zijn werk ’’It libben sels’’ de Gysbert Japicxpriis 1998 uitgereikt.