Oliebollen actie!

Oliebollen actie!

Hallo allegear!

De earste plannen foar âldjiersdei wurde alwer makke en der heare natuurlijk ek oliebollen by!
En jim treffen it, de lekkerste oliebollen wurde ek dit jier wer bakt yn de Wjukken troch keatsferiening Jacob Klaver en korfbalferiening WWC.

Ferjit se net te bestellen via ûndersteande link:

https://forms.gle/TxgEX3gkJffw6BPW8

De 73-ste Lytse PC

De 73-ste Lytse PC

Het lijkt wel of we Lytse PC steeds letterlijker moeten nemen, met maar 15 parturen op de lijst. Maar het bestuur en de vrijwilligers nemen de – ooit gerenommeerde – partij bloedserieus. Met man en vrouw en macht heet “Jacob Klaver” de kaatsers welkom. En het publiek, maar dat is op deze snikhete dag op de vingers van een paar handen te tellen.

Lees meer

Makkum wint 20ste Jong Famme

Makkum wint 20ste Jong Famme

De oanrin nei de Jong Fammepartij wie foar it bestjoer fan Jacob Klaver sawol hektysk als fruchtber. Yn de lêste wike krigen mar leafst trije bestjoersleden besite fan in eiber dy’t harren blid makke mei gesinsútwreiding. Hoewol der mei it each op takomstige partoerfoarming foar de Jong Fammepartij ynsetten wie op trije dochters mocht dat net sa wêze. Twa famkes en in jonge. De tiid sil leare of se yn de takomst ek foar bêst opslaan sille. Dat hienen de oare bestjoersleden en in groep frijwilligers yn elk gefal al dien. It fjild lei der sa as gewoanlik wer picobello by, mei boarding en de prachtige tinten fan Wiersma. En dat lêste wie ek hartstikke noflik foar it begjin fan de wedstriid doe’t se dêr boppe it reinskerm noch net tichtlutsen hienen. Gelokkich waard it yn de rin fan de dei droech.

Lees meer