Keatskamp Jacob Klaver 2018

Keatskamp Jacob Klaver 2018

Ofrûne Himelfeart wie it safier. It keatskamp foar de jeugd fan keatsferiening Jacob Klaver. Keatsferiening Jacob Klaver bestiet dit jier 115 jier en ien kear yn de fiif jier wurdt der in keatskamp organisearre foar de jeugd.

Lees meer
 • zondag 27 mei 12.00
  Jonker Sikke Partij
 • zondag 27 mei 10.00
  Geitewollesokke Partij
 • zaterdag 09 juni 13.00
  Federaasje alle kategoryen t.i.l.
 • zondag 10 juni 12.00
  Ids van der Ende Famyljekeatsen
 • zondag 17 juni 10.00
  Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
 • vrijdag 22 juni 16.00
  Ledepartij jeugd: Pankoekpartij
 • zondag 24 juni 10.00
  KNKB: Welpen famkes A + B
 • zaterdag 30 juni 10.00
  KNKB: Jong Famme Partij
 • vrijdag 13 juli 18.00
  Strjittekeatsen foar jeugd
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! 50+ Partij
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! 40+ froulju
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! Keetpartij
 • zondag 22 juli 10.00
  Alder Bern keatsen
 • vrijdag 27 juli 18.30
  Strjittekeatsen foar senioaren
 • vrijdag 31 augustus 09.00
  Merkekeatsen
 • zondag 09 september 10.00
  KNKB: Lytse PC