Kompetysje omloop 2 en 3

De regelmjittige besiker fan de webside hie fansels al it ferslach fan ien omloop fan de kompetysje mist (10 maaie) en derom begjinne we hjoed mei in wike lyn.

Lees meer

Keatskamp

9 en 10 maaie is it keatsjier iepene mei in keatskamp foar de bern. Der binne foto's makke en hjir te sjen.

KNKB Kaatsclinic

In februari kregen de kaatsverenigingen van de KNKB de aanbieding om zich aan te melden voor een verzorgde clinic. K.F. Jacob Klaver Mantgum heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Lees meer

Hoofdprijs gaat naar K.F. Jacob klaver

Vanaf de eerste weken van de Poiesz jeugdsponsoractie bleek al dat het winkelend publiek de kaatsvereniging goedgezind was. De koker van K.F. Jacob Klaver, waarin de sponsormunten gedoneerd konden worden, was steeds goedgevuld. Van begin af aan stond de kaatsvereniging bij de wekelijkse tussenstanden bovenaan.

Lees meer

Jeugdkaatsen 2013

Dit is een uitnodiging voor alle kinderen van de basisschool. Op 15 april beginnen we weer met de trainingen op het kaatsveld van Mantgum. De trainingen zijn op maandagavond. Voor de basisschoolkinderen van 18.00 tot 18.45 uur. De oudere jeugd van 19.00 tot 20.00 uur.

Lees meer

Eerste Keatsfreon voor Theo Kuipers

Gepubliceerd op 24 maart 2013, zie ook www.knkb.nl Vrijdag 22 maart jl. is in het bijzijn van veel schrijvers het boekwerk \De Keatsfreon 2013\" uitgereikt aan de coördinator van de schrijvers."""

Lees meer

Superactie van Supermarkt Poiesz

Ook dit jaar mocht onze vereniging weer mee doen aan de jeugdsponsoractie van supermarktketen Poiesz. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Elk weekend krijgt een deelnemende vereniging de mogelijkheid om zich in een winkel van Poiesz te presenteren. Afgelopen weekend waren wij aan de beurt. Onze jeugdafdeling heeft zich van haar beste kant laten zien. De winkel van Poiesz in Mantgum was aangekleed met shirts, vlaggen en kaatsattributen. Vóór de winkel hing een kaatslijn met daaraan shirts van de vereniging.

Lees meer

Jiergearkomste 2013

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 14 maart 2013 20.00 oere

Lees meer

Sealkeatsen 2013

Juster wie it wer tiid foar de earste ledepartij fan 2013. Fol spanning sieten wy te wachtsjen op alle opjefte. Disse bleaun jammer genoch út.. Freed te jun yn it Kafé fan Wiuwert die blyken dat der mar leafst 12 minsken op papier stienen; in djiptepunt yn de sealkeatserij fan De Twa Doarpen en Jacob Klaver. Dochs wie de wille der net minder om, om 13.00 oere gienen alle petoeren los yn Sporthal de Greidhoeke te Easterein.

Lees meer

Poiesz Jeugdsponsoractie 2013

Ook in dit jubileumjaar mag K.F. Jacob Klaver deelnemen aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Wij organiseren i.v.m. het 110 jarig bestaan van de vereniging extra activiteiten. Eén van deze activiteiten zal zijn het organiseren van een 2-daags kaatskamp voor de jeugd. Extra activiteiten kosten geld, we zijn dan ook erg blij dat we weer mee mogen deelnemen aan deze sympathieke actie en zullen er alles aan doen om er weer een groot succes van te maken

Lees meer

Klaas Aalbers ontvangt bondsinsigne

Tijdens het jaarlijkse uitje van de scheidsrechterscommissie en de rapporteurs op vrijdag 16 november heeft Klaas Aalbers afscheid genomen als voorzitter van de scheidsrechterscommissie.

Lees meer

Amarins twadde yn it KNKB jierklassemint by de pupillefamkes

Amarins de Groot hat dit jier as twadde jiers pupil wer yn de top meidraait by de pupillefamkes. Hja behelle 33 punten, dat is ien minder as Kim Dijkstra. Mar by de 34 punten fan Kim sieten 12 punten behelle by it ôfdieling keatsen. Kim keatste foar it sterke Makkum wylst Amarins dit jier gjin ôfdielings partoer hie.

Lees meer

Alder/bern keatsen 9 septimber 2012

By de lêste keatspartij fan dit jier hiene wy prachtich moai waar ! De bern keatsten dit kear mei in âlder. Wy hienen 14 partoeren op it fjild, de ien keatste mei mem, de oare mei heit, wer in oar keatste mei syn omke, neef of pake. Prachtich om te sjen dat der wer safolle bern op it fjild wiene. Om it de âlder wat dreger te meitsje leinen d’r 2 linen mear yn it fjild; ien yn it perk, wer de âlders net oerhinne mochten en ien yn it fjild wer de âlders net yn ien kear oerhinne slaan mochten. Dit levere soms prachtich taktisch keatsen op, de bern moasten keatse!

Lees meer

Geart Oostra ûnderskieden

Nei útrikking fan de Janse schaal en moaie wurden foar de ôfskie nimmende Karel Nijman waard der op de Lytse PC ek stilstien by it wurk fan in keatsbestjoerder. HB-lid Tjeerd Dijkstra krige it wurd en roemde it wurk dat Geart Oostra yn syn libben dien hat foar de keatserij.

Lees meer

Priizen ferlotting Lytse PC 2012

Understeand binne de winnende lotnummers. Priizen binne of te heljen by Baukje Stienstra, De Wal 2, 06 1304 3474. Foaral de kaartsjes fan it Iepenloftspul yn Jorwert op 11 september 2012 (kommende tiisdei!!!) moatte sa gau mooglik ofhelle wurde!

Lees meer

Karel Nijman beëindigd kaatscarrière met winst op Lytse PC

Het is opvallend hoeveel kaatsers de laatste jaren hun afscheid markeren met winst op de Lytse PC. Henk Talsma in 1999, Hendrik Sweering in 2002, Yde Klaas Dijkstra en Peter Dijkstra gezamenlijk in 2005 en dan nu Karel Nijman in 2012. Het was Karel wel niet gegeven om de koningsprijs in ontvangst te nemen, die ging met unanieme stemmen naar Cornelis Terpstra, maar de winst was natuurlijke een perfecte bekroning op een prachtige kaatscarrière. Gezamenlijk met Pieter Bakker wisten zij in een zeer eenzijdige finale van slechts 35 minuten te winnen van Menno van Swieten, Jacob Klaas Haitsma en Hendrik Bouwhuis. Eindstand 5-1 en 6-4.

Lees meer