De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De Jong Fammepartij fan 2019 is wûn troch it partoer fan Grins mei Hiske Zeinstra,Marrit Zeinstra en Anne Monfils. It is foar de twadde kear op rige dat dehaadpriis nei Grins giet. Under simmerske omstannichheden mei temperatueren boppe de 30 graden waard it sulver behelle troch Wommels en it brûns wie foar it partoer fan Marsum.

Lees meer

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

Op zaterdag 1 juni 2019 had Keats Feriening Jacob Klaver te Mantgum het genoegen om bovenstaande kaatspartij te organiseren.

De kaatspartij begon precies op 10.00 uur en omstreeks 14.30 uur viel de laatste slag en was bekend wie de kransen had gewonnen.

Het was fantastisch kaatsweer en konden de toeschouwers genieten van de meestal spannende partijen en constateren dat menige kaatser de talenten bezit om in de toekomst uit te groeien tot een topper(s).

Lees meer

BBQ Partij 2019

BBQ Partij 2019

Opsnein 12 maaie wie de earste wedstriid fan it keatseizoen 2019.
Ús sponsor Wiersma tentenverhuur hie wer in prachtige tinte en in hearlike BBQfersoarge.

Lees meer