Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 15e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Jong Famme Partij: ‘lekker apart’

Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 14 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB.

K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met ruime belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal


Wimpel van 4

Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 de onderscheiding ‘4 Wimpels' ontvangen.

Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is Aukje de derde kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren.

Beschermvrouw

Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij.

Kaatsvereniging Jacob Klaver is blij en trots dat deze sympathieke topkaatster de kaatsvereniging met raad en daad wil bijstaan. Manon heeft de Jong Famme Partij viif maal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd

De 15e Jong Famme Partij, een speciale;

 Woensdag 27 juni, 19.00 uur op het sportveld van Mantgum een clinic voor de kaatsjeugd van federatie Littenseradiel, verzorgd door topkaats(t)ers met o.a. Manon Scheepstra, Sjanet Wijnia, Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger

 

Woensdag 27 juni, 20.15 uur in Mfc. de Wjukken openbare loting 15e Jong Famme Partij, met

- een lezing over het ontstaan en 14 jaar Jong Famme Partij door Popke van der Zee

- een diapresentatie 14 jaar Jong Famme Partij


Zaterdag 30 juni, 10.00 uur op het sportveld te Mantgum aanvang 15e Jong Famme Partij, met

- een spectaculaire opening

- live muziek

- een speciale prijsuitreiking

- gratis entree

 

Geplaatst op 18 June 2018