Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Datum Tiid
Partij
Snein 12 maaie 10.00 KNKB Welpen Famkes A+B
Snein 12 maaie 14.00 Ledepartij Senioaren BBQ Partij 
Snein 12 maaie 14.00  Ledepartij Jeugd BBQ Partij 
Freed 24 maaie 17.00 Federaasje Ôfdieling
Snein 26 maaie 13.00 Ledepartij Senioaren Jonker Sikke Partij 
Snein 26 maaie 9.30 Ledepartij Jeugd Geitewollesokke
Sneon 1 juny 10.00 KNKB Pupillen Jonges A+B
Sneon 8 juny 13.00 Federaasje Alle kategoryen 
Woansdei 12 juny 17.30 Ledepartij Jeugd Strjittekeatsen
Freed 14 juny 18.30 Ledepartij Senioaren Ids v/d Ende Famyljekeatsen
Freed 21 juny 16.00 Ledepartij Jeugd Pankoekpartij 
Snein 23 juny 9.30 Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
Sneon 29 juny 10.00 KNKB Jong Famme Partij
Sneon 6 july 9.30 Ledepartij Jeugd Alder Bern Keatsen
Snein 7 july 13.00 Ledepartij Senioaren Mantgum Keatst- 50+ Manlju- 35+ Froulju- Keetpartij 
Freed 30 augustus 18.30 Ledepartij Jeugd Disko Keatsen
Snein 1 septimber 13.00 Ledepartij Senioaren Boere Sachte Bal Pelote Partij
Snein 8 septimber 10.00 KNKB Lytse PC
Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Geplaatst op 07 March 2019