Wedstriidskema bekind

It wedstriidskema is bekind. Hjirûnder it gehiele programma!

Wedstriidskema bekind

Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2018


Datum
Tiid
 
Partij
Snein 6 maaie
10.00
KNKB
Jonges t.i.l.
Snein 13 maaie
13.00
Ledepartij Senioaren
Jubileumpartij ynklusyf BBQ
Snein 13 maaie
13.30
Ledepartij Jeugd
Jubileumpartij ynklusyf BBQ
Snein 27 maaie
12.00
Ledepartij Senioaren
Jonker Sikke Partij
Snein 27 maaie
10.00
Ledepartij Jeugd
Geitewollesokke Partij
Sneon 9 juny
13.00
Federaasje
Alle kategoryen t.i.l.
Snein 10 juny
12.00
Ledepartij Senioaren
Ids van der Ende Famyljekeatsen
Snein 17 juny
10.00
Iepen Kampioenskip
Pearketeatsen
Freed 22 juny
16.00
Ledepartij Jeugd
Pankoekpartij
Snein 24 juny
10.00
KNKB
Welpen famkes A + B
Sneon 30 juny
10.00
KNKB
Jong Famme Partij
Freed 13 july
18.00
Ledepartij Jeugd
Strjittekeatsen
Snein 15 july
12.00
Ledepartij Senioaren
Mantgum Keatst!!!
40 + froulju / 50 + manlju en Keet Partij
Snein 22 july
10.00
Ledepartij Jeugd
Alder Bern Keatsen
Freed 27 july
18.30
Ledepartij Senioaren
Strjittekeatsen
Freed 31 augustus
09.00
Jeugd
Merkekeatsen
Freed 31 augustus
11.00
Senioaren
Merkekeatsen
Snein 9 septimber
10.00
KNKB
Lytse PC

Geplaatst op 09 April 2018