lotsjen foar de Jong Famme Partij

tiisdei te jûn is der lotte foar de Jong Famme Partij. De list stiet al op www.KNKB.nl. De foto is makke troch Richard Miedema.

Geplaatst op 02 July 2008