KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

Op zaterdag 1 juni 2019 had Keats Feriening Jacob Klaver te Mantgum het genoegen om bovenstaande kaatspartij te organiseren.

De kaatspartij begon precies op 10.00 uur en omstreeks 14.30 uur viel de laatste slag en was bekend wie de kransen had gewonnen.

Het was fantastisch kaatsweer en konden de toeschouwers genieten van de meestal spannende partijen en constateren dat menige kaatser de talenten bezit om in de toekomst uit te groeien tot een topper(s).

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

Op de lijst stonden 14 parturen, dus een deelname aantal van 28 jongens.

Door de medewerking van clubscheidsrechters, keurmeesters, catering, tc KNKB,  ouders en bestuursleden kunnen we spreken van een zeer geslaagde kaatsdag.

PRIJSWINNAARS:

 

Winnaarsronde. 

1: Jesse Greidanus (Winsum) en Douwe Palsma (Menaam)

2: Tymen Bijlsma (Bolsward) en Stijn Feenstra (Exmorra)

3: Eelco Meijer (Sint Annaparochie) en Hjalmar Dijkstra (Sint Annaparochie)

3: Dennis Bida (Dronryp) en Rudmer Faber (Achlum)

Verliezersronde:

1. Jorrit Buwalda (Franeker) en Brent Jesse van Beem (Dronryp)

2. Stijn de Haas (Dokkum) en Jorrit Palma (Tzum)

Geplaatst op 01 June 2019