Jubileumpartij!!!

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 115 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 13 mei organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden.

Jubileumpartij!!!

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 115 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 13 mei organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden.

Na afloop kunt U aanschuiven aan de barbecue, verzorgd door Wiersma Tenten en Partyverhuur. Het is de bedoeling in zoveel mogelijk categorieën te kaatsen, in ieder geval is er een A, B en een dames klasse. Omdat in dit Hemelvaart weekend het kaatskamp in Mantgum wordt gehouden, is het sportveld nog aangekleed met tenten van onze sponsor Wiersma Tenten en Partyverhuur. Met een springkussen voor de jeugd is de entourage compleet.

De senioren beginnen om 13.00 met kaatsen en de jeugd begint om 13.30.
Wilt of kunt u niet meekaatsen, dan kunt u zich ook alleen opgeven voor de barbecue.
De barbecue is om 17.00 uur opgestookt.


U kunt zich aanmelden vanaf nu tot en met 8 mei 18.00 bij het bestuur of op info@jacobklaver.nl
Ook kunt u zich bij het bestuur aanmelden door onderstaand opgave formulier in te leveren bij Hendrik Poppema Swannedrift 9, Lyssa van der Ende Dokter Fokkewei 8 of bij Baukje Stienstra de Wâl 2.

Zegt het voort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het geld voor de barbecue kunt u, graag met vermelding van naam, overmaken op

rek. NL11RABO03562.21.202 t.n.v. K.F. Jacob Klaver.

De kosten voor deelname aan het kaatsen bedragen € 2,- voor het seniorenkaatsen,

€ 1,- voor de jeugd.

De kosten voor deelname aan de barbecue zijn € 10,-

de lagere school jeugd betaald € 5,-

Om het allemaal nog feestelijker te maken zou het prachtig zijn dat Mantgum deze dag massaal vlagt.

De donderdag en vrijdag voorafgaand aan deze jubileumpartij wordt een kaatskamp georganiseerd voor jeugd. Wees welkom om deze talentvolle jeugd in actie te zien.

Op zaterdag 30 juni, mogen wij alweer de 15e Jong Famme Partij organiseren. Deze kaatswedstrijd heeft zich ontwikkeld tot een klassieker en is niet meer weg te denken van de KNKB kaatsagenda. Maar deze 15e wordt een ”speciale” daar moet u bij zijn!

Het bestuur van K.F. Jacob Klaver

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave formulier K.F. Jacob Klaver BBQ Partij zondag 13 mei 2018
(opgave voor de BBQ kan t/m dinsdag 8 mei 18.00)

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………….

Aantal personen barbecue:…………………………………………………………………………………

Aantal personen lagere schooljeugd barbecue:……………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………

Kaatst mee (naam):…………………………………………………………………………………………….

Geplaatst op 15 April 2018