Jong Famme Partij 2022

Zaterdag 2 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 19e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden.

Jong Famme Partij 2022

Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Jong Famme Partij: ‘lekker apart’

Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 15 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB.
K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met ruime belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal

Wimpel van 4
Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 de onderscheiding ‘4 Wimpels' ontvangen.
Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is Aukje de derde kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. In 2019 kwam hier de vierde kaatsster bij. Ook Sjanet Wijnia van Wommels wist alle vier de wedstrijden winnen en mocht deze onderscheiding in ontvangst nemen. In 2021 wist Manon Scheeptra ook de onderscheiding van de ‘4 Wimpels’ te bemachtigen door naast de Ald Meijers, Jong Famme, en de Froulju’s PC ook het NK Dames te winnen.

Beschermvrouw
Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij.
Kaatsvereniging Jacob Klaver is blij en trots dat deze sympathieke topkaatster de kaatsvereniging met raad en daad wil bijstaan. Manon heeft de Jong Famme Partij viif maal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd.

Woensdag 29 juni, 20.15 uur in Mfc. de Wjukken de openbare loting van de 19e Jong Famme Partij.

Geplaatst op 14 June 2022