Gjalt, Jelle en Ignas winne tredde priis op de ôfdieling yn Dronryp.

Gjalt, Ignas en Jelle ha ôfrûne snein de tredde priis wûn op de ôfdieling yn Dronryp.
Yn de heale finale ha se ferlern fan Baard mei 5-5 6-4.

Lokwinske mannen!

Gjalt, Jelle en Ignas winne tredde priis op de ôfdieling yn Dronryp.

Geplaatst op 30 July 2018