BBQ Partij snein 8 maaie!

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 8 mei de BBQ kaatspartij.

BBQ Partij snein 8 maaie!

Niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen!          

 Met na afloop een heerlijke Barbecue mede verzorgd door Wiersma tenten en partyverhuur.  Voor de jeugd is er een springkussen. 

 Als u alleen aan de barbecue wilt deelnemen, lid of geen lid van de kaatsvereniging, bent u ook van harte welkom!  

  • De volwassenen beginnen ook om 13.00 uur 
  • De jeugd begint om 13.00 uur (opgave jeugdkaatsen gecoördineerd door JKfanJK)

Het is de bedoeling in zoveel mogelijk categorieën te kaatsen, indien mogelijk in een A, B en een dames klasse.  

Opgave voor de barbecue kan t/m maandag 2 mei 18.00 uur op info@jacobklaver.nl   

Ook kunt u zich bij het bestuur aanmelden door het opgave formulier uit het Mandeguod in te leveren  

bij Jesse: De Wide Hoeke 8 of per Whats App aan te melden (keats App).  

  Opgave voor het kaatsen uiterlijk 6 mei 20.00 uur. 

De kaatswedstrijd, kosten deelname € 2,00. 

De barbecue, kosten € 12,50, lagere schooljeugd € 6,50 

U kunt vanaf ±17 uur aan de barbecue deelnemen. Het geld voor de barbecue kunt u, graag met vermelding van naam, overmaken op rek. NL11 RABO 0356 2212 02 t.n.v. K.F. Jacob Klaver. U kunt ook tijdens de barbecue betalen.

 

Zegt het voort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


Geplaatst op 28 April 2022