Zondag 30 april kaatsen en barbecue

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 30 april een kaatspartij, niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met na afloop een Barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

Als u alleen aan de barbecue wilt deelnemen, lid of geen lid van de kaatsvereniging, bent u ook van harte welkom! Voor de jeugd is er een springkussen. De jeugd begint om 13.30 uur. De volwassenen beginnen om 12.00 uur Het is de bedoeling in zoveel mogelijk categorieën te kaatsen, in ieder geval een A, B en een dames klasse. Wiersma Tenten zorgt voor de accommodatie en zet een tent op het sportveld. Opgave voor de barbecue kan t/m woensdag 26 april 20.00 uur op info@jacobklaver.nl Ook kunt u zich bij het bestuur aanmelden door het formulier dat bij alle Mantgumers thuis bezorgd is. Opgave voor het kaatsen uiterlijk 29 april 20.00 uur. De kaatswedstrijd, kosten deelname € 2,00. De barbecue, kosten € 10,00, lagere schooljeugd € 5,00 U kunt vanaf ±17 uur aan de barbecue deelnemen. Het geld voor de barbecue kunt u, graag met vermelding van naam, overmaken op rek. NL11 RABO 0356 2212 02 t.n.v. K.F. Jacob Klaver. U kunt ook tijdens de barbecue betalen. Zegt het voort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!!!!!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opgave formulier K.F. Jacob Klaver voor zondag 30 april Naam: Aantal personen barbecue: Aantal personen lagere schooljeugd barbecue: Adres: E-mail: Telefoonnummer: Kaatst mee (naam):

Geplaatst op 11 April 2017