Zaterdag 2 juli de 13e Jong Famme Partij

Zaterdag 2 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 13e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een mooie lijst met 19 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal!

Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Zo zijn er op die dag geen wedstrijden in de categorieën meisjes, dames senioren (1e klas) en Hoofdklasse dames. Het wedstrijdschema van de KNKB vormt hiermee geen enkel beletsel voor de kaatsers in de doelgroep om deel te nemen aan de Jong Famme Partij. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Fammen. Jong Famme Partij ‘lekker apart’ Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 12 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. Jong en oud zijn ruim van tevoren bezig met de voorbereiding van deze bijzondere wedstrijd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met toenemende belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal Jong Fammen kunnen hun eigen lotnummer trekken Net als voorgaande jaren vindt de (openbare) loting plaats in M.F.C. de Wjukken te Mantgum. U bent van harte welkom ook hierbij aanwezig te zijn, op woensdag 29 juni om 20.15 uur. Beschermvrouwe Het bestuur meldt met trots dat zij op de avond van de loting bekend gaat maken wie het bestuur bereid heeft gevonden voor onbepaalde tijd de functie van Beschermvrouwe te aanvaarden. In de beginjaren van de Jong Famme Partij was Anita Andriesen Beschermvrouwe van de Jong Famme Partij. Helaas is deze bijzondere vrouw in 2008 overleden. Wimpel van 4 Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 de onderscheiding ‘4 Wimpels' ontvangen. Na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser is Aukje de derde kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. Kaatsvereniging Jacob Klaver nodigt kaatsliefhebbers uit om zaterdag 2 juli naar Mantgum te komen, U bent van harte welkom, het begint om 10 uur en de entree is gratis!

Geplaatst op 23 June 2016