Woensdag 26 juni 20.00 uur loting 10e Jong Famme Partij

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij de loting van de 10e Jong Famme Partij

Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Zo zijn er op die dag geen wedstrijden in de categorieën meisjes, dames senioren (1e klas) en Hoofdklasse dames. Het wedstrijdschema van de KNKB vormt hiermee geen enkel beletsel voor de kaatsers in de doelgroep om deel te nemen aan de Jong Famme Partij. De KNKB heeft hiermee een uitstekende voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Fammen Jong Famme Partij: ‘lekker apart’ Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 9 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. Jong en oud zijn ruim van tevoren bezig met de voorbereiding van deze bijzondere wedstrijd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met toenemende belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal De 10e Jong Famme Partij, een speciale; Woensdag 26 juni, 20.00 uur in Mfc. de Wjukken loting 10e Jong Famme Partij. Zaterdag 29 juni, 10.00 uur op het sportveld te Mantgum aanvang 10e Jong Famme Partij met - een spectaculaire opening - een verrassende onthulling met act - voor de eerste 110 bezoekers gratis bakje koffie aangeboden door Wegenbouw Thomassen Akkrum i.v.m. het 110 jarig jubileum van K.F. Jacob Klaver Mantgum - speciale prijsuitreiking - gratis entree

Geplaatst op 25 June 2013