Pelote froulje winne fan Spannum

Ofrûne tiisdei spile it partoer fan Mantgum de twadde wedstriid fan de kompetisje tsjin Spannum.

Der waard faak 6 gelyk spile mar Mantgum wie degene die it faakst it buortsje oan 'e tillegraaf hingje mocht. Lyssa, Bregt, Ant, Baukje en Ilse ha de wedstrijd wûn mei 10-2 en 6-6. Oare wike tiisdei spilet Mantgum om 19.00 oere yn Wieuwert tsjin Winsum 1.

Geplaatst op 22 May 2015