Na tientallen jaren weer Mantgumer succes bij de dames PC te Weidum

Woensdag 23 augustus behaalde Afke Kuipers met haar vaste partuurmaten Anna-Lynn Wijbenga (Ferwert) en Jindri ten Kate (Hallum) de 3e prijs op de dames PC. Als 1e jaars onder de dames een enorm succes. Ongeveer 1500 mensen waren hier getuige van. Op de foto de prijswinnaars (klik op \lees meer\" voor een uitvoeriger verslag).

Geplaatst op 31 August 2006