Meisjes weer in de prijzen

Op zaterdag 24 juni werd in Baard een del-wedstrijd gespeeld in plaats van de geplande uitnodigingswedstrijd. Dit vanwege het NK dames waar verschillende meisjes aan deelnamen. Ilse Noorman won in Baard de krans samen met Mariska Hoogland en Ant Volgels. Onze dames Baukje Aalbers, Afke Kuipers en Riemke van der Zee, hebben prima gepresteerd tijdens het NK te Minnertsga. In de eerste omloop wonnen ze met 5-0 van Goënga. De tweede omloop werd Akkrum met Afke Hylkema op een eindstand van 5-2 gestopt. In de derde omloop verloren ze van het sterk kaatsende Witmarsum die uiteindelijk de premie opstreek tijdens dit NK. Zondag 25 juni verloor Thalia in de eerste omloop met haar vrije formatie partuur samen met Anke Marije Pompstra en Wiljo Sybrandy op 5-5 6-4. In de daarop volgende del-wedstrijd won uiteindelijk Wiljo de krans en Thalia de premie.

Geplaatst op 25 June 2006