KNKB skoaljongens

Met een lijst van 8 parturen in de A klasse en initieel 26 parturen in de B-klasse konden we een mooie kaats-dag tegemoet zien. Helaas vielen in de B-klasse, door blessures en ziektes, nog een drietal parturen af. Na wat bij- loten en het aanpassen van de lijst konden we exact tien uur van start.

Het weer tot een uur of half twaalf prima mee maar daarna gingen de sluizen los. Gelukkig waren er mensen genoeg op het veld om de party tent op zijn plaats te houden. In overleg met de scheidsrechter werd besloten de wedstrijd 25 minuten stil te leggen. Na die tijd kon er weer volop gekaatst worden. Tegen half vijf werd de laatste bal geslagen en konden de prijzen worden uitgereikt. A-klasse: 1e priis: Jelle Pieter van de Walt en Jan Sijtsma 2e priis: Menno Galama en Gerrit Dijkstra 3e priis: Ype Bert van der Logt en Ren_é de Haan B-klasse: Winners 1e priis: Yannick de Bruin en Yme Kramer 2e priis: Wytze Wassenaar en Patrick Bosje 3e priis: Wessel Hilverda en Wiebren Bruinsma Ferl: 1e priis: Mark Polstra en Sipco Greidanus 2e priis: Lucas Postma en Redmer Wijnstra 3e priis: Hidde Zijlstra en Jorrit Tolsma

Geplaatst op 29 August 2014