Jubileumpartij K.F. Jacob Klaver

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 110 jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 23 juni organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden. Na afloop kunt u aanschuiven aan de barbecue, verzorgd door Wiersma Catering.

Het is de bedoeling in zoveel mogelijk categorieën te kaatsen, in ieder geval is er een A, B en een dames klasse. Omdat een dag eerder het NK schoolmeisjes in Mantgum wordt gehouden is het sportveld nog aangekleed met tenten van onze sponsor Wiersma Tenten. Dus een prachtige arena is verzekerd. Met een springkussen voor de jeugd is de entourage compleet. Opgave kan vanaf nu tot en met 20 juni 18.00 uur op info@jacobklaver.nl Ook kunt u zich bij het bestuur aanmelden door onderstaand opgave formulier in te leveren bij Hans Gibbeflecht 47, Geart Skillaerderdyk 2, Baukje de Wâl 2, Karin it Hiem 26, of Antje de Ponge 4 Er zijn meerdere optie mogelijk. De kaatswedstrijd, kosten deelname € 2,00, jeugd € 1,00, aanvang 11 uur. De barbecue, kosten € 8,00, lagere schooljeugd € 5,00 U kunt vanaf 18 uur alleen aan de barbecue deelnemen. Het geld voor de barbecue kunt u, graag met vermelding van naam, overmaken op rek. 3562.21.202 t.n.v. K.F. Jacob Klaver. U kunt ook op de jubileum dag betalen . Zegt het voort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!!!!!!! Om het allemaal nog feestelijker te maken zou het prachtig zijn dat Mantgum deze dag massaal vlagt. Een dag eerder, op zaterdag 22 juni, mogen wij voor de derde keer in het 110 jarige bestaan van K.F. Jacob Klaver een NK organiseren. De categorie school meisjes (leeftijd 13, 14 jaar) gaan op het sportveld in Mantgum strijden om de Nederlandse titel! Een week later, op zaterdag 29 juni, mogen wij alweer de 10e Jong Famme Partij organiseren. De 10e Jong Famme Partij, een speciale; Woensdag 26 juni, 20.00 uur in Mfc. de Wjukken loting 10e Jong Famme Partij. Zaterdag 29 juni, 10.00 uur op het sportveld te Mantgum aanvang 10e Jong Famme Partij, met - een spectaculaire opening - een verrassende onthulling met act - een speciale prijsuitreiking - voor de eerste 110 bezoekers gratis bakje koffie aangeboden door Wegenbouw Thomassen Akkrum i.v.m. het 110 jarig jubileum van K.F. Jacob Klaver Mantgum - gratis entree ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opgave formulier 110 jaar K.F. Jacob Klaver op zondag 23 juni 2013 Naam: Aantal personen: Aantal lagere schooljeugd: Adres: E-mail: Telefoonnummer: Kaats je mee? : Barbecue? :

Geplaatst op 18 June 2013