De trainingen voor de basisschoolkinderen beginnen!

Vanaf 3 april beginnen we weer met de trainingen op het kaatsveld van Mantgum. De trainingen zijn voor basisschoolkinderen en zijn weer op maandag. De trainingen worden verzorgd door Albert Tilma, Jennie Terpstra en Ilse Noorman. Voor de kinderen van groep 3 en 4 wordt er getraind van 17.15 tot 18.00 uur en van groep 5 tot en met groep 8 van 17.00 tot 18.00 uur. Wil je een keer proberen of kaatsen iets voor je is, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! De eerste 2 keer trainen zijn gratis voor nieuwe leden!

En de eerste training zal in het teken staan van paaseieren! Wij verklappen nog niet wat we gaan doen, maar het wordt een leuke aftrap van een nieuw seizoen!! Op vrijdagavond vanaf 18.30 uur is er voor de basisschoolkinderen de mogelijkheid om een wedstrijdje te spelen in competitieverband. Het competitiekaatsen is dus niet meer op maandag. En ook dit jaar vragen wij van de ouders/verzorgers dat zij meehelpen met het competitiekaatsen. Wanneer je geen of onvoldoende kennis hebt van het kaatsen, geen probleem! Wij zorgen ervoor dat je hier in wordt begeleid. Graag aangeven op het antwoord strookje als je mee doet aan de competitie. Kinderen die niet willen/ kunnen trainen maar wel mee willen doen aan de competitie kunnen zich hier ook via het strookje voor aanmelden. Als je mee wilt doen aan de trainingen dan graag onderstaand strookje zo gauw mogelijk mailen naar jkfanjk@hotmail.com of inleveren bij Gerbrig Wiersma, De Skuorrereed 26 te Mantgum.                 Naam : Adres : Pc/Wpl. : Tel. : Mob. nummer : Email : Geb.dat. : Trainen : JA / NEE Competitie : JA / NEE

Geplaatst op 31 March 2017