67ste Lytse PC, wuifend riet!

De laatste jaren lees en hoor je overal het woord ‘beleving’ als het gaat om het bezoeken van een tentoonstelling, festival, evenement of sportwedstrijd. Men doelt dan op de persoonlijke ervaring van bezoekers. Zij moeten die dag iets beleven of ervaren waar ze thuis aan familie of de volgende dag op het werk iets bijzonders over kunnen vertellen. De 67ste Lytse PC werd een partij als het riet langs de Mantgumervaart dat wuift in de wind.

Maar de deelname zat met 19 partuur weer in de lift! Dat daar drie à vier gelegenheidsparturen bij zaten, deed er niet toe. Dat er ook een stuk of zes parturen in een andere opstelling begon dan op de lijst stond vermeld, is helaas ook al niet opmerkelijk. Maar gelukkig was er in de eerste omloop nog wat te beleven bij het plaatselijk partuur dat streed tegen een partuur met Peter Dijkstra van Beetgummermolen (de winnaar van 25 jaar geleden), André Ydema en Jan Dirk de Groot. Het was echter een beleving die meer bestond uit verbale kretologie dan uit bijzondere verrichtingen. Veelzeggend was de uitspraak van een vrouwelijke toeschouwer: ‘Dizze mannen wurde al wat krebintich en it is te hoopjen dat se in bêd beneden ha’. Toch wisten ‘deze oudjes’ (totale leeftijd rond de 130 jaar!) de eerste omloop te winnen. Daarna vonden ze snel hun Waterloo.

Een ander gelegenheidspartuur dat net iets jonger was, bestond uit Chris Wassenaar, Arie den Breejen en Tjitte Bonnema. Hoewel zij een 4-1 voorsprong namen, konden zij het uiteindelijk niet bolwerken tegen Wierd Baarda, Steven de Bruin en Douwe Anema. (4-5 en 4-6). Opvallend was de partij tussen Feiko Broersma, Habtamu de Hoop, Roel Pieter de Jong tegen Kevin Jaarsma, Djurre Seerden en Marten Feenstra. Partuur Broersma knokte zich van een 5-3 achterstand knap terug tot 5-5, maar op die stand miste Broersma vier maal het perk en was het over en uit. Kevin Jaarsma liet zich hierna met een enkelblessure vervangen door Auke Boomsma.

Gaandeweg de dag werd duidelijk dat het partuur van Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat en Haye Jan Nicolai het sterkste trio was. Na drie omlopen hadden zij nog maar vijf eersten tegen en het was alleen nog maar afwachten wie hun tegenstander in de finale zou zijn. Dat werd verassend genoeg het partuur van Auke Boomsma, die met Marten Feenstra, een kaptein aan boord had, die het spel goed las en op beslissende momenten van positie ruilde met Djurre Seerden. De finale leek even een verassend verloop te krijgen, want tot drie eersten gelijk werden de bordjes om en om verdeeld. Maar daarna was de partij met 6-0, 6-2 en 6-4 binnen 10 minuten gebeurd. Op de stand van 5-3 en 6-4 was het Arnold Zijlstra die met een afzwaaiende opslagbal de partij besliste.

Haye Jan Nicolai die met verve het achterperk verdedigde en de tweede opslag vervulde, werd met 8 tegen 7 stemmen uitgeroepen tot koning van de 67ste Lytse PC. En het riet langs de Mantgumervaart wuifde nog immer in de wind.

Theo Kuipers

Geplaatst op 12 September 2017