Pearke Teatsen 2019

Op zondag 23 juni 2019 werd op het sportveld in Mantgum weer de kaatspartij “Pearke Teatsen” gehouden.

Pearke Teatsen 2019

Deze jaarlijkse kaatspartij, waarbij de speciale kaatsbal op- en uitgeslagen wordt met een tennisraket  is altijd weer leuk om te doen en ook de toeschouwers kunnen genieten van de techniek  van het hanteren van gemeld atribuut.

Op de kaatslijst stonden 20 parturen, elk partuur gevormd door een dame en een heer, waarbij een belangrijke taak is weggelegd voor de dame, die voor best moet opslaan en voorin de plek in het perk moet innemen.

De weersomstandigheden waren fantastisch en omstreeks vier uur was er een gezellige nazit met muziek van Gerrit Poortinga.

PRIJSWINNAARS:

 

Winnaarsronde. 

1: Boukje Kuipers en Sander Hageman

2: Willemijn Koopmans en Pieter Klaversma

3: Rixt Keuning en Sierd Bootsma

Verliezersronde:

1. Jennie Terpstra en Gert Jan Faber

2. Hendrika Reitsma en Bart Zijlstra

Geplaatst op 16 July 2019