afke koningin in Sneek

Afke won met haar maten Fenna Zeinstra en Tineke Algra in Sneek de Eerste pr. op de dames hoofdklasse uitnodigingspartij. Afke werd uitgeroepen tot koningin van de partij. Zij wonnen in de finale met 5-1 en 6-2 van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Idske Zijlstra. In Ferwerd was er ook Mantgumer succes bij de dames Eerste klas d.e.l. Daar won Riemke van der Zee met haar maten Boukje Stienstra en Helena de Vries de tweede prijs. Zij verloren in de finale met \alles aan de hang\" van Gerieke de groot, Aukje Stenekes en Margerietha Goodijk. In de verliezersronde was er een eerste prijs voor Boukje Aalbers. (foto henk hempenius)

Geplaatst op 13 May 2007