Wederom successen voor Jacob Klaver Kaatsers!

Het seizoen is nog maar nauwelijks begonnen maar de jeugdige kaatsers van Jacob Klaver doen alweer van zich spreken.

In Wommels kaatsten afgelopen weekend de meisjes in een A en een B poule. In de A-poule kaatste Jennie Terpstra samen met Jeanette Jansma (Dronryp) en Marrit Zeinstra (Peins). Een puik partuur dat alle wedstrijden wist te winnen en dat bracht de eerste krans naar Mantgum. In de B-poule kaatste Amarins de Groot. In de finale kwam het partuur van Amarins niet op stoom en dus nam ze een niet onverdienstelijke tweede prijs mee naar huis. In Makkum waren de schooljongens actief. In de opstap ronde pakte Arjan Talsma samen met Wessel Hilverda (Winsum) de krans en wist Gjalt Sjirk de Groot de derde prijs. Op 7 maaie hat Hendrik Wiedijk op de federaazje wedstriid welpen d.e.l. yn Húns de 1e priis fer.ronde wûn! In wike letter wie it wer raak en op de federaazje welpen d.e.l. yn Jorwert mocht hy de 2e priis mei nimme!

Geplaatst op 20 May 2014