Pearke Teatsen in Mantgum

22 juni 2014, voor de achtste maal Pearke Teatsen om het open kampioenschap van Littenseradiel Vorig jaar een record aan deelname met maar liefst 64 tweetallen. Dit jaar kwamen we niet zover en mochten we het doen met het respectabele aantal van 38 ”pearkes”. Echter zinde dit de grote promotor van dit evenement, Baukje Stienstra, niet. ”It moat takom jier oars” waren dan ook haar woorden. Zij doelde op het tijdstip. Vorig jaar vond het spektakel op 4 augustus plaats, de zondag na de PC. ”Echte kaatsliefhebbers zijn in deze periode niet op vakantie”, aldus Baukje.

Veel potentiële deelnemers waren nu verhinderd omdat examens, toetsen etc. hen parten speelde. Maar we mogen niet klagen, uitgezonderd een bui in de ochtend, bleef het verder droog en was het prachtig ”teats”weer. De commissie veldleggen had weer fraai werk geleverd. Net als voorgaande jaren wisten zij weer 9 teatsvelden op het sportveld te leggen. Om 10 uur gingen de eerste 18 ”teatspearen” los. De nummers 1 en 2 maakten er gelijk een spannende partij van. Op 5-5 en 6-6 wisten Jelly Flapper en Jelle Anema deze partij te winnen. Bij de volgende partij van dit ”teatspear” kwam weer alles aan de hang, echter kwam het deze keer niet tot winst. Ook verliezers van de eerste ronde kregen een herkansing, nl in de verliezersronde. De 3e prijs in deze ronde werd behaald door Sybrich Veenstra en Rutger Oostra, beiden van Weidum. Zij verloren om de 2e prijs van Dineke Ypma en Dennis Zijlstra, beiden van Franeker. Dit partuur moest in de finale tegen de plaatselijke favorieten Lisa van der Ende en Jolle Jelle de Vries aantreden. Het werd een spannende en onderhoudende partij die op 4-5 en 6-6, door een kwaadslag van Dennis Zijlstra, werd gewonnen door de Mantgumers. In de winnaarsronde mocht je na drie gewonnen partijen een prijs mee naar huis nemen. In de derde ronde werd door de overgebleven 10 ”teatspearen” dan ook fel gestreden om de prijzen. Twee partijen eindigden op 5-5, en één daarvan ook op 6-6. De winst in deze partij ging naar Hedwich Stienstra en Sander Hageman wat ook nog een bonus opleverde, nl. een staand nummer en daardoor reeds verzekerd van de 3e prijs. De volgende partij moesten zij spelen tegen Richtsje Strikwerda en Duko Harkema, de winnaars van 2012. Wederom werd het een spannende partij. In eerste instantie leken Richtsje en Duko zich redelijk makkelijk te gaan plaatsen voor de finale, maar daar dachten Hedwich en Sander anders over. Na een 5-2 achterstand zetten zij de achtervolging in. Het werd één van de mooiste partijen van de dag en eindigde weer op 5-5. Deze keer werd het 6-4, op deze stand ging de winst toch nog naar Hedwich en Sander. De andere finalisten waren Seriette Strikwerda en Ydo Harkema. Ydo was in 2013 één van de winnaars. Seriette en Ydo leverden op de drie een verbeten strijd met Afke Kuipers en Jeljer Zijlstra, pas op 5-5 en 6-4 trokken zij de winst naar zich toe. In de vierde ronde werd vrij gemakkelijk gewonnen van Jitske Arendz en Willard Terpstra van Dronrijp. Laatstgenoemden zijn elk jaar van de partij en hebben al menige prijs gewonnen. Nu kwamen zij in de strijd om een finale plek tekort, stand 1-5 en 6-6. De finale ging tussen de nummers 28 en 33, Hedwich en Sander tegen Serietta en Ydo. Het werd een minder spannende, maar wel mooie, partij. Hedwich en Sander ondervonden nog de naweeën van de laatste twee zware partijen en konden niet meer het niveau van deze partijen halen. Op 5-2 en 6-2 moesten zij het onderspit delven tegen het sterk spelende duo uit Spannum. Ydo behaalde daardoor voor het 2e achtervolgende jaar de hoofdprijs. Spannum is een echt ”teats” bolwerk, met 7 deelnemers dit jaar en met de meeste teatsoverwinningen. In M.F.C. de Wjukken werden door Geart Oostra de prijzen uitgereikt. 1e prijs Seriette Strikwerda Spannum en Ydo Harkema Spannum 2e prijs Hedwich Stienstra Sneek en Sander Hageman Sneek 3e prijs Richtsje Srikwerda Spannum en Duko Harkema Spannum 4e prijs Jitske Arendz Dronryp en Willard Terpstra Dronryp 4e prijs Esther Miedema Boksum en Foppe Tinga Mantgum Na de prijsuitreiking live muziek met een gast optreden van Klaas de Jong. Een prachtige Teatsdei met een erg gezellige nazit!

Geplaatst op 01 July 2014