Mooie kaatstdag tijdens Hoxwierster merk

Bij de vrije formatie wedstrijd dames senioren in Mantgum op 21 mei 2006 is de eerste prijs gewonnen door Linda Terpstra (Stiens), Joutsen Okkema (Oosterend) en Judy Bergsma (Tirns). In de finale versloegen zij Klaske de Jong (Ie), Sjoukje Visser (Ie) en Aukje van Kuiken (Kollumerpomp) met 5-4, 6-6. Linda c.s hadden de finale bereikt door in de eerste omloop Adrea de Jong (Wytmarsum) Helena de Vries (Menaldum) en Tamara Ziengs (Akkrum) te verslaan met 5-4, 6-2. In de tweede omloop waren zij te sterk voor Jessica Huizinga (Sint Annaparochie) Bettie Punter (Rie) en Annefrouke Dijkstra (Oudebildzijl). In de derde omloop) had het partuur van Linda Terpstra een staand nummer. De tweede prijswinnaars hadden in de eerste omloop een staand nummer. In de tweede omloop kwam het partuur van Klaske de Jong uit tegen Petra Viëtor (Raerd) Anna-Lynn Wijbenga (Ferwert) en Jindra ten Kate (Hallum). In de derde omloop was het afdelingspartuur van Ie te sterk voor Rita Valk (Deinum). Rianne van Baarsen (Hallum) en Nynke van der Mey (Holwert). Dit laatste partuur won in Mantgum de derde prijs. Bij de vrije formatie dames hoofdklasse in Baard was de derde prijs voor Baukje Aalbers, Geeske Hibma en Ingrid de Haan.

Geplaatst op 21 May 2006