Kompetysje omloop 4

In de velden waar de federatie littenseradiel de dag daarna zal kaatsen, konden we vanavond twee perken bijna vol krijgen.

Albert Reitsema en Jan de Jager tsjin Ignas Dijkstra en Sjirk Gjalt de Groot 5-5 & 6-6 de winst foar Albert en Jan Jouke Bonekamp, Klaas van der Veen en Martin Visser tsjin Halbe van der Valk, Jouke Wiersma en Reinder Bonekamp 5-5 & 6-4

Geplaatst op 24 May 2014