KNKB jongens in Mantgum

Uitslag A klasse (d.e.l.) 1e prijs Remmelt Bouma (Weidum), Mark Jan IJkema (Sexbierum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) 2e prijs Bart Reijenga (Witmarsum), Jelte Drijfhout (Poppenwier) en Laas Pieter van Straten (Feinsum),

De prijswinnaars in deze klasse (6 parturen) moesten 4 maal kaatsen om tot een uiteindelijke beslissing te komen. Er werd gekaatst volgens het nieuwe poulesysteem. Ieder partuur 3 maal kaatsen waarna de finale tussen de 2 parturen met de meeste gewonnen eersten. Zo kan het zijn dat 2 maal de zelfde parturen tegen elkaar kaatsen. Dit was vandaag echter niet het geval. Bovenstaande parturen hadden elk twee winstpartijen en één verliespartij De eindstand van de finale was 5-1 en 6-4 Uitslag B klasse (d.e.l. met herkansing): 1e prijs Sander de Boer (Menaam), Herre de Vries (Minnertsga) en Emiel Wijma (Makkum) 2e prijs Matias Lukkes (Weidum), Evert Telenga (Menaam) en Rémon Tie Bouma (Easterein) 3e prijs Joram Dijkstra (Waaksens), Sjoed Smits (Britsum) en Wiebe Dijkstra (Anjum) 3e prijs Lex Potma (Hommerts), Willem Ruisch (Stiens) en Jouke Vlasbloem (Idsegahuizum) Herkansing 1e prijs Nick Leistra (Tzummarum), Rense Sijbesma (Dronryp) en Simen Bootsma (Makkum) 2e prijs Jelle Bram Hoekstra (Leeuwarden), Ewald Seepma (Oosternijkerk) en Fernando de Boer (Dronryp) Zeventien parturen stonden er op de wedstrijdlijst. Door een drietal afmelding werd dit aantal teruggebracht tot 16 parturen. Zowel in beide finales weinig spanning, eenzelfde eindstand van 5-1. Een mooie kaatsdag, goede sfeer en natuurlijk prachtig kaatsweer.

Geplaatst op 26 August 2013