Geert Oostra Erelid van KF Jacob Klaver

De algemene ledenvergadering van KF Jacob Klaver heeft afgelopen vrijdag 19 maart 2015 aftredend bestuurslid Geert Oostra benoemd tot erelid van de vereniging.

Na een vlotte vergadering, die overigens bij afwezigheid van eveneens aftredend voorzitter Hans de Boer, werd voorgezeten door Geert Oostra zelf, kwam men al snel toe aan de rondvraag. Toen de rondvraag eindigde bij penningmeester Hendrik Poppema gaf deze aan niets in te brengen te hebben maar dat Baukje Stienstra nog graag iets wilde zeggen. Baukje Stienstra, die komend seizoen waarnemend voorzitter van de vereniging is, kon meteen ‘acte de préséance’ geven met een ‘Moment du Suprême’. Ze nam het woord en vertelde dat het bij Jacob Klaver een absolute uitzondering is dat er iemand tot erelid benoemd wordt, maar dat Geert dit meer dan verdient heeft. Zaken als het opzetten van een meer-jarenplan, Jong Famme Partij, het JK Magazine etc etc passeerden de revue. Alle aanwezigen begonnen spontaan te applaudisseren, terwijl er nog gestemd moest worden. Toen de stemming plaatsvond gingen alle handen ophoog. Bij de tegenstemmers was er een bijzonderheid: Geert zou Geert niet zijn als niet de enige zou zijn die bezwaar maakte. Aansluitende spelde Baukje de bijbehorende versierselen op. Een prachtige speld met het logo van onze kaatsvereniging in zilver uitgevoerd. De speld is gepersonaliseerd en heeft op de achterzijde naast de datum ook de naam van de gedecoreerde. Geert van harte gefeliciteerd!

Geplaatst op 22 March 2015