Franeker oppermachtig op Jong Famme partij

In Mantgum stonden er dit jaar 19 partuur op de deelnemerslijst voor de Jong Famme partij. Daarvan was er één partuur dat door iedereen getipt werd als het te kloppen partuur. Dat was het trio van KV Jan Bogtstra uit Franeker. Zij speelden in dezelfde formatie als in de voorgaande twee jaar waarin zij wisten te winnen. Behoudens een haperende start kwamen zij daarna nooit echt in de problemen en wisten voor de derde keer op rij te winnen. Voor Manon Scheepstra werd het de vijfde keer dat zij met de krans uit Mantgum huiswaarts keerde. En hoewel de Jong Famme partij geen Koninginneschap kent, kunnen wij haar met dit record de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij noemen.

Eerste omloop De Franeker dames leken zich in de eerste omloop lelijk verkeken te hebben op de onverzettelijkheid van de zusjes Hofstra uit Wjelsryp. Brutaal namen Sandra en Lisa een 3-1 voorsprong. Franeker was zowel aan de opslag als ook in het perk ondermaats en maakte veel fouten. Wjelsryp, slechts met zijn tweeën kaatsend, maakte dankbaar gebruik van de missers bij de tegenstander. Cruciaal was de stand 4-3 en 4-2 in het voordeel van Wjelsryp toen Franeker tweemaal het voordeel kreeg bij een opslagbal die wel of niet in was. Het werd geen 5-3 maar 4-4 en toen stoomde Franeker met volle kracht door naar de winst. Spannend was de partij tussen Grou en Wommels. Grou leek na een 5-2 voorsprong de winst binnen handbereik te hebben, maar het tij keerde. Cruciaal was de slag op 5-4 en 6-6 toen Grou de bal wel voorbij de kaats, maar ook buiten het speelveld sloeg. Op 5-5 en 4-6 wist Wommels de partij in hun voordeel te beslissen. Het Mantgumer duo, Amarins de Groot en Jennie Terpstra, twee weken terug nog verliezend finalist op het NK meisjes, kon het in deze damesklasse niet bolwerken tegen het sterke drietal van Peins, 1-5 en 2-6. Tweede omloop In de tweede omloop kon Folsgare alleen in het begin van de partij gelijke tred houden met Franeker. Maar na spullen gelijk zette Franeker de tegenstander onder druk en kwam het einde op 5-2 en 6-2. Boeiend was de partij tussen Wommels en Peins. Wommels kwam vliegend uit de startblokken en kwam voor met 3-0. Peins bleef onverzettelijk en wist door degelijk en goed spel de bakens te verzetten en kwam op wonderbaarlijke wijze op een 4-5 voorsprong. Wommels wist op 4-4 en 6-6 een kaats tegen de voorlijn niet te passeren. Het zou echter toch vijf eersten gelijk worden toen op 4-5 en 6-6 Marrrit Zeinstra van Peins de bal buiten de lijnen sloeg. Het laatste eerst bood alles wat kaatsen zo boeiend maakt. Zitballen, bovenslagen en tenslotte 'alles aan de hang. Op die stand wist Peins na een tric-trac situatie als winnaar uit de strijd te komen. Derde omloop Spectaculair was in deze omloop de partij tussen Sexbierum en Dronrijp. Er leek voor Sexbierum aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Degelijk kaatsend wisten zij een 5-2 voorsprong te nemen. En toen op 5-3 en 6-6 er een kaats van een paar meter was die Sexbierum moest passeren, leek de partij beslist. Maar het liep anders. De kaats werd niet gepasseerd en Sexbierum raakte geheel van slag. Jeanette Jansma van Dronrijp wist zes keer op rij het perk van Sexbierum te verschalken en het einde kwam op 5-5 en 2-6 toen wederom Jeanette Jansma van Dronrijp een bal opsloeg die het perk van Sexbierum niet goed wist te verwerken. Dronrijp bleef staan en wist zich verzekerd van een finaleplaats. Franeker kreeg tot spellen gelijk tegenstand van Easterein. Maar de opslag van Easterein was te wisselvallig en toen ook gaandeweg Iris van der Veen bij Franeker in het perk steeds beter op slag raakte, was er voor Easterein geen houden aan. Franeker won uiteindelijk met 5-3 en 6-4. Halve Finale Peins had de zware partij tegen Wommels nog duidelijk in de benen en kon tegen een sterk en foutloos kaatsend Franeker geen poot aan de grond krijgen. Driemaal wist Nicole Hempenius van Franeker op 6-4 de gezusters Zeinstra van Peins met goed opslaan op de knieën te krijgen. Na deze 3-0 voorsprong kaatste Franeker een gewonnen partij en was de tegenstand gebroken. Het werd uiteindelijk een 5-0 en 6-0 overwinning. Finale Zo aarzelend Franeker de dag was begonnen, zo zelfverzekerd en superieur wisten zij deze kaatsdag te eindigen. Dronrijp werd vanaf de eerste slag onder druk gezet. Iris van der Veen en Manon Scheepstra lieten in het perk geen bal zitten en werden prima gesteund door Nicole Hempenius, die na een moeizame start zich ijzersterk revancheerde. Franeker liep in een ruk door naar een 4-0 voorsprong toen Dronrijp pas wat terug kon doen, 4-1. Maar daar zou het ook bij blijven. De beslissing viel op 5-1 en 6-2 en daarmee werd Franeker de terechte winnaar van een prachtige kaatsdag. Uitslag 1. KV Jan Bogtstra (Franeker) Nicole Hempenius , Iris van der Veen , Manon Scheepstra 2. KV Sjirk de Wal (Dronrijp) Jeanette Jansma , Anouk Tolsma , Elly Hofman 3. KV Pieter Jellema (Peins, Anne Berber Zeinstra , Marrit Zeinstra

Geplaatst op 27 June 2015