Federaasje Littenseradiel jeugd alle kategoryen

Op zaterdag 30 mei 2015 mocht KF Jacob Klaver te Mantgum bovenstaande partij organiseren.

’s-Morgens regende het nog pijpenstelen, maar bij aanvang van de kaatswedstrijden (13.00 uur) kwam de zon ons verwarmen en werd het een aangename kaatsmiddag. Liefst 48 kinderen hadden zich voor de categorieën welpen, pupillen, schooljeugd en jongens/meisjes opgegeven (vorig jaar 22 kinderen) dus tevredenheid alom. Spannende partijen werden er gekaatst, er viel geen wanklank, mede ook dankzij de bezielende leiding van Albert Tilma, Gerbrich Wiersma en Durk Monsma. Prijswinnaars: Welpen: Winnaarsronde: 1e prijs: Amarins Gerbrandy, Reahûs en Jesse Greidanus, Winsum 2e prijs: Stefan Greidanus, Winsum en Jesper Pauw, Easterein Verliezersronde: 1e prijs: Judith v.d.Weerdt, Easterein en Murk Okkema, Wiuwert 2e prijs: Rianne Poelstra, Winsum en Tjitte Reitsma, Mantgum Pupillen: 1e prijs: Jente Schraa, Wommels en Pascal Poelstra, Winsum 2e prijs: Amber Reijnhoudt, Easterein en Wiebe Leenstra, Hilaard 3e prijs: Geert Reitsma, Baard en Jelmer Kuiken, Winsum Schooljeugd: 1e prijs: Wessel Schraa, Wommels en Harold de Boer, Jellum 2e prijs: Hessel Postma, Winsum en Douwe Miedema, Easterwierrum Jongens/meisjes: 1e prijs: Solomon de Hoop, Wommels en Sipco Greidanus, Winsum 2e prijs: Marco Lobregt, Wiuwert en Jarno de Vries, Dronryp 3e prijs: Kees v.d. Horst, Easterein en Jacob Sijbesma, Dronryp

Geplaatst op 04 June 2015