Een mooie begin dit nieuwe seizoen

Zowel onze nieuwe lid Baukje Aalbers als ook Afke Kuipers zijn beide met hun vrije formatiepartuur voor de eerste serie wedstrijden toegelaten tot de hoofdklasse bij de dames. Baukje Aalbers kaatst met Tea Kingma en Ingrid de Haan Afke Kuipers kaatst met Annelien Wijbenga en Jindra ten Kate. Natuurlijk houden wij u graag op de hoogte van hun prestaties. De seizoens iepening ledekeatsen is snein 7 maaie, foar mear ynformaasje sjoch de poster hjirneist.

Geplaatst op 23 April 2006