BBQ partij, K.F. Jacob Klaver, kaatsen en barbecue

K.F. Jacob Klaver bestond vorig jaar 110 jaar. Er werd een jubileumpartij voor leden en oud-leden georganiseerd. Na afloop van het kaatsen een barbecue. Een prachtig jubileum, met veel kaatsers en BBQ’ers. Dat willen wij weer! Dit jaar bestaan we 111 jaar, ook dit kunnen wij vieren…….

Daarom organiseert de kaatsvereniging op zondag 11 mei, vanaf 13.00 uur, een kaatspartij, niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met weer na afloop een Barbecue verzorgd door Wiersma Catering. Als u alleen aan de barbecue wilt deelnemen, lid of geen lid van de kaatsvereniging, bent u ook van harte welkom! Voor de jeugd is er een springkussen. De jeugd kaatst zelf niet deze dag maar kaatst op 29 mei (pankoekpartij) Het is de bedoeling in zoveel mogelijk categorieën te kaatsen, in ieder geval een A, B en een dames klasse. Wiersma Tenten zorgt voor de accommodatie en zet een tent op het sportveld. Opgave voor de barbecue kan t/m woensdag 7 mei 20.00 uur op info@jacobklaver.nl Ook kunt u zich bij het bestuur aanmelden door het opgave formulier, wat u binnenkort in uw brievenbus aantreft, in te leveren bij Jan Watze it Spyk 6, Geart Skillaerderdyk 2, Baukje de Wâl 2 of Antje de Ponge 4. Opgave voor het kaatsen uiterlijk 9 mei 20.00 uur. De kaatswedstrijd, kosten deelname € 2,00, aanvang 13.00 uur. De barbecue, kosten € 9,00, lagere schooljeugd € 5,00 U kunt vanaf 18 uur aan de barbecue deelnemen. Het geld voor de barbecue kunt u, graag met vermelding van naam, overmaken op rek. 3562.21.202 t.n.v. K.F. Jacob Klaver. U kunt ook tijdens de barbecue betalen. Zegt het voort, zegt het voort!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geplaatst op 27 April 2014