Aksje de waarme Jacob Klaver sjaal

De waarman yn it Jacob Klaver bistjoer is d’r wis fan, it wurdt iiskâld dizze winter. Eltsenien rint no wol op de ferneamde Tsjechiske keatssokken, mar jimme hawwe mear beskerming nedich. Dêrom hat keatsfer. Jacob Klaver waarme JK sjalen oanskaft. Sawol manlju-, froulju- en bernesjalen. Yn wol 10 ferskillende kleuren. In stikje JK service yn de winter foar in tige skaplikke priis. 4 euro it stik 3 foar 10 euro ôf te heljen bij Geart Oostra Skillaerderdyk 2 Mantgum

Geplaatst op 23 December 2008