Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf winnen 32e dames PC

Leonie van der Graaf werd gekroond tot de nieuwe koningin. Een terechte beloning voor de beste kaatsster van een verrassende PC. Met haar maten Afke Kuipers en Ingrid de Haan wonnen zij in een éénzijdige finale met 5-1 en 6-2 van het eersteklas partuur Rianne Dorst, Inge Algra en Maaike Osinga. Trio Dorst hadden in de eerste omloop verassend gewonnen van het sterke partuur Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra. In de tweede omloop versloegen zij eenvoudig het partuur van Tynke Toering, Joutsen Okkema en Renske van Terwisscha van Scheltinga. Via een staand nummer bereikten zij de finale. Op en út waren Kuipers c.s. in de finale oppermachtig. Afke Kuipers sloeg prima op, Ingrid de Haan sloeg als voorinse uitstekend van zich af en maakte veel punten door op de boven goed te retourneren en Leonie van der Graaf was zowel in het perk als aan de stuit erg betrouwbaar. Op 2-1 en 6-6 viel eigenlijk de genade slag toen Afke een beste tusseninse zitbal plaatste. Met slechts acht punten tegen werd door een buitenslag van Rianne Dorst op 5-1 en 6-2 de zege een feit.

Na 17 jaar weer een lid van keatsfer. Jacob Klaver die de dames PC in Weidum op haar naam schrijft. In 2006 won Afke Kuipers al een 3e prijs en nu op 20 augustus 2008 dus de hoofdprijs. Lipkje Reitsma won 2x keer de dames PC namelijk in 1982 en 1984, 2 maal was zij verliezend finalist (1983 en 1985) Lysbeth van der Ende was in 1991 winnares . In de eerste omloop moesten Afke en haar maten het opnemen tegen Margriet Koelmans, Brecht Gerbrandy en Baukje Aalbers. Het lot had dus bepaald dat de 2 Mantgumer deelneemsters elkaar gelijk in de eerste omloop troffen. Baukje en haar maten namen een 2 om 0 en 3 om 1 voorsprong. Op 5-5 en 6-2 kreeg trio Koelmans drie matchpoints maar voorbij slaan van de kaats door Ingrid de Haan en twee beste zitballen van Leonie van der Graaf maakte op 5-5 en 6-6 net het verschil. Erg sneu voor Baukje en haar maten, zij kaatsen een hele goede partij en dan zo te verliezen doet pijn. In de tweede omloop was de strijd tegen Jindra ten Kate, Miranda Kramer en Miranda Scheffer een opwarmertje voor de halve finale tegen trio Klaske de Jong. Dit werd een mooie partij die in het eerste gedeelte van de wedstrijd reeds werd beslist. Door tweemaal een zitbal te plaatsen op 6-6 maakte Leonie van der Graaf de weg naar de finale vrij. Op 5-1 en 6-6 viel de laatste slag. Trio De Jong had reeds twee zware partijen gekaatst. Eerst werd het favoriete partuur van Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema uitgeschakeld, daarna Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind. Het winnende partuur werd de hele dag gecoacht door het Mantgumer duo Joke Koldijk en Sjirk Gjalt de Groot Pijswinnaars Dames PC 2008 1. Afke Kuipers Mantgum, Ingrid de Haan Leeuwarden en Leonie van der Graaf (K) Berlikum 2. Rianne Dorst Sint Jacobiparochie, Inge Algra Scharnegoutum en Maaike Osinga Groningen 3. Klaske de Jong Ee, Sjoukje Visser Ee en Aukje van Kuiken Kollumerpomp

Geplaatst op 24 August 2008